Het Kunstbureau Gallery

disclaimer

Ets 6/10 1987 (32 x 55 cm) € 795,00

Het Kunstbureau stelt het op prijs dat u deze website bezoekt. Wij besteden veel zorg en aandacht aan de samenstelling van de informatie op onze website en controleren regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan.

Het Kunstbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden die op de website van Het Kunstbureau voorkomen.

Het Kunstbureau kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan een computer, hard- en software, virussen en andere ongemakken en/of verlies aan tijd, door het gebruik van deze website.

De inhoud van de website van Het Kunstbureau, inclusief alle afbeeldingen, valt onder het copyright van Het Kunstbureau, tenzij anders vermeld.

Het auteursrecht van alle op deze site afgebeelde kunstwerken ligt bij de desbetreffende kunstenaar. Deze afbeeldingen mogen zonder nadrukkelijke toestemming van de kunstenaar niet gebruikt worden.

Alle andere afbeeldingen op deze website vallen onder het copyright van Het Kunstbureau of van de fotograaf, die de afbeelding gemaakt heeft. Daarom mag niets wat voorkomt op deze website worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere manier, zonder schriftelijk toestemming van de kunstenaar of van Het Kunstbureau.

Op alle informatie van deze website berust copyright. Dus is ook overname van delen van de tekst voor gebruik in een andere website of documentatie alleen toegestaan na toestemming van Het Kunstbureau.

Indien vermeld, zijn prijzen in euro’s inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

Het Kunstbureau aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor prijzen welke onjuist zijn weergegeven.

Kunstwerken die volgens deze site nog in stock zijn, kunnen intussen zijn verkocht.

Kennelijke type, tel- of toetsfouten voorbehouden.

Het Kunstbureau stelt het op prijs als onjuistheden en onvolkomenheden op de site worden gemeld. Deze kunnen kenbaar worden gemaakt via het emailadres info@hetkunstbureau.nl

Daarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank!